Findeen.com

Publicité

 • Pochodna funkcji, obliczanie pochodnej funkcji - Media Nauka

  Pochodna funkcji, obliczanie pochodnej funkcji - Media Nauka

  Pochodna jako funkcja. Jeżeli funkcja f(x) ma pochodną w każdym punkcie x pewnego przedziału, to określona jest w tym przedziale funkcja . Mówiąc inaczej ...http://www.medianauka.pl/pochodna
 • Pochodna funkcji - pochodne jednostronne - twierdzenia o ...

  Pochodna funkcji - pochodne jednostronne - twierdzenia o ...

  Pochodna funkcji; Pochodna funkcji Granicę właściwą (jeżeli istnieje) ilorazu różnicowego dla nazywamy pochodną funkcji w punkcie i oznaczamy symbolemhttp://www.matematyka.pl/page.php?p=kompendium-pochodna-funkcji
 • Oblicz to! - Pochodna

  Oblicz to! - Pochodna

  Pochodna przedstawia zmienność przebiegu funkcji w zależności od zmiany jej parametrów. Tutaj możliwe jest policzenie pochodnej dowolnej funkcji.http://oblicz.to/pochodna
 • Pochodna funkcji - Media Nauka

  Pochodna funkcji - Media Nauka

  Pochodna funkcji w punkcie - definicja. Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Różniczkowalność a ciągłość funkcji. Omówienie związku między ...http://www.medianauka.pl/pochodna-matematyka
 • Całki, pochodne, różniczki - Panopticum

  Całki, pochodne, różniczki - Panopticum

  Patrząc na rysunek obok, widać że pochodna funkcji charakteryzuje jej pochylenie, a ściśle mówiąc równa jest tangensowi kąta nachylenia stycznej do krzywej w ...http://jknow.republika.pl/pochodna/pochodna.html
 • Minima i maksima funkcji - Panopticum

  Minima i maksima funkcji - Panopticum

  Pochodna funkcji charakteryzuje jej "zachowanie się": pochodna większa od zera dla jakiejś wartości x oznacza, że funkcja w tym punkcie jest rosnąca (gdy ...http://jknow.republika.pl/pochodna/minimum.html
 • Pochodna złożenia funkcji - Strona główna

  Pochodna złożenia funkcji - Strona główna

  Pochodna złożenia funkcji Jeżeli obie funkcje f(x) i g(x) są różniczkowalne, to pochodną złożenia tych funkcji obliczamy według wzoru: Przykład 1.http://www.matemaks.pl/pochodna-zlozenia-funkcji.html
 • Pochodna funkcji - wzory - Matematyka w gimnazjum i liceum ...

  Pochodna funkcji - wzory - Matematyka w gimnazjum i liceum ...

  Wzory: Pochodna z liczby. Pochodna z potęgi. Pochodna z ułamka i pierwiastka. Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Autor: Jakub Grzegorzekhttp://matematyka.pisz.pl/strona/359.html

Publicité

pages :1

Publicité

Recherches connexes

  Nous soutenons