Findeen.com

Publicité

 • Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e ...
  Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme(part-time)dhe kontrata e punesPunët me orar jo të plotë dhe punësimi part-time ...http://www.slideshare.net/diskovera/maredheniet-e-punesimit-me-kohe-te-pjesshme-dhe-kontrata-e-punes
 • Kontrata kolektive shkurton vendet e punës - Portali ...

  Kontrata kolektive shkurton vendet e punës - Portali ...

  Kontrata e përgjithshme kolektive, e cila pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2015, do të rrisë koston financiare të kompanive dhe, rrjedhimisht, mund ...http://www.telegrafi.com/ekonomi/lajme-ekonomi/kontrata-kolektive-shkurton-vendet-e-punes.html
 • E Drejta E Punes - Upload, Share, and Discover Content on ...

  E Drejta E Punes - Upload, Share, and Discover Content on ...

  Transcript. 1. • E DREJTA E PUNES OBJEKTI I TE DREJTES SE PUNES Objekt i te drejtes se punes jane maredheniet e ...http://www.slideshare.net/bande7/e-drejta-e-punes
 • KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  4 PËRMBAJTJA E LËNDËS Faqe Neni KREU I 7 1-2 Bazat e Kodit të Punës KREU II 8 3-7 Fusha e zbatimit të Kodit A. Në hapësirë 8 3http://fleteteverdha.com/guida_business/kodipunes.pdf
 • LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  2 Neni 2 Fusha e zbatimit 1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të punësuarit dhe punëdhënësit e sektorit privat dhe publik në Republikën e Kosovës.http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-212-alb.pdf
 • Kodi i ri i punës: ja ndryshimet e plota |Revista Monitor

  Kodi i ri i punës: ja ndryshimet e plota |Revista Monitor

  Ndryshimet në Kodin e Punës, i treti ky në harkun e 16 viteve që nga miratimi i tij në fillim të viteve ’90 parashikojnë më shumë lehtësi për kategori si ...http://www.monitor.al/kodi-i-ri-i-punes-ja-ndryshimet-e-plota/
 • LIGJI Nr.7961, dt 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS ...

  LIGJI Nr.7961, dt 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS ...

  (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003) Përjashtohen nga fusha e zbatimit të këtij Kodi: a. veprimtaria që kufizohet vetëm në ushtrimin e detyrës së ...http://www.infocip.org/al/?p=4140
 • KEK-Korporata Energjetike e Kosovës

  KEK-Korporata Energjetike e Kosovës

  Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK sh.a.) është ndërmarrja e vetme energjetike në Republikën e Kosovës. Ajo është e integruar vertikalisht dhe ...http://www.kek-energy.com/
 • Mirësevini ne ueb faqen zyrtare te Ministrisë së Punës ...

  Mirësevini ne ueb faqen zyrtare te Ministrisë së Punës ...

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ... 16 prill 2015- Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare do të ...http://mpms.rks-gov.net/
 • Kontrata Kolektive (s’)harrohet deri më 2015

  Kontrata Kolektive (s’)harrohet deri më 2015

  Kontrata e përgjithshme Kolektive e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, do të rregullojë raportet në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe njëherësh do të ...http://www.evropaelire.org/content/article/25304101.html
 • Portal Pune - Jobs Portal

  Portal Pune - Jobs Portal

  KONKURS. Shtëpia e Ankandeve KOSOVA është kompania e parë dhe e vetme që merret me shitblerjen e gjërave nëpërmjet ankandit. Me qëllim të zgjerimit dhe ...http://portalpune.com/vacancy.php?Job=6010

Publicité

pages :1

Publicité

Nous soutenons