Findeen.com

Publicité

 • Kontrata e punës dhe zgjidhja e saj | Studio ...

  Kontrata e punës dhe zgjidhja e saj | Studio ...

  Kontrata e pune quhet ai veprim juridik i dyanshëm që krijon të drejta dhe detyrime reciproke mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe që kanë të bëjnë me ...https://studioligjore.wordpress.com/2011/12/10/kontrates-se-punes-dhe-zgjidhja-e-saj/
 • kontrata kolektive ok me kopertimen - FSASH-SPASH WEB SITE

  kontrata kolektive ok me kopertimen - FSASH-SPASH WEB SITE

  3 KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES 25 Maj 2010 – 31 Dhjetor 2014 Tirane, mars 2012 MASH FSASH SPASHhttp://fsash-spash.com/Kontrata%20Klektive%20broshure.pdf
 • Shembulli i Kontrates Se Punes - Scribd - Read Unlimited Books

  Shembulli i Kontrates Se Punes - Scribd - Read Unlimited Books

  SHEMBULLI I KONTRATES SE PUNES Punedhenesi _____ NR.i regjis. Te aktit _____ Data_____ Vendi_____ Ne baze te ...https://www.scribd.com/doc/27577501/Shembulli-i-Kontrates-Se-Punes
 • kontrata individuale e punes - free pdf ebook downloads

  kontrata individuale e punes - free pdf ebook downloads

  kontrata individuale e punes at grenebookshop.org - Download free pdf files,ebooks and documents of kontrata individuale e puneshttp://www.grenebookshop.org/kontrata-individuale-e-punes/
 • KONTRATE INDIVIDUALE E PUNES - Download - 4shared

  KONTRATE INDIVIDUALE E PUNES - Download - 4shared

  KONTRATE INDIVIDUALE E PUNES - download at 4shared. KONTRATE INDIVIDUALE E PUNES is hosted at free file sharing service 4shared.http://www.4shared.com/office/dM0v9qDi/KONTRATE_INDIVIDUALE_E_PUNES.html
 • Kontratat per themelimin e marrdhenjes se punes dhe ...

  Kontratat per themelimin e marrdhenjes se punes dhe ...

  Kontratat per themelimin e marrdhenjes se punes dhe kontratat per qiran [e drejta biznesore (13.12.12)] 1. Universiteti Publik “Haxhi Zeka” Pejë ...http://www.slideshare.net/egzonashala/kontratat-per-themelimin-e-marrdhenjes-se-punes-dhe-kontratat-per-qiran-e-drejta-biznesore-131212
 • LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  LIGJ TË PUNËS KREU I DISPOZITAT THEMELORE Neni 1 Qëllimi

  Kontrata e Punës sipas fuqisë ligjore, ndërpritet: 1.1. me vdekjen e të punësuarit; 1.2. me vdekjen e punëdhënësit, kur puna e kryer apo shërbimet e ...http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-212-alb.pdf
 • E Drejta Kolektive e Punës - STUDENTI I SË DREJTËS

  E Drejta Kolektive e Punës - STUDENTI I SË DREJTËS

  E drejta kolektive e punës trajton, krijon, respektivisht rregullon dhe realizon ato institucione të së drejtës së punës në aspektin e mbrojtjes dhe avansimit ...http://juridiksi.e-monsite.com/faqe/e-drejta-e-punes/leksione/e-drejta-kolektive-e-punes.html
 • KONTRATA KOLEKTIVE RADIOTELEVIZIONI I KOSOVËS - RTK Live

  KONTRATA KOLEKTIVE RADIOTELEVIZIONI I KOSOVËS - RTK Live

  Kontratës Kolektive të Kosovës - Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, dhe Sindikata e pavarur ... Microsoft Word - Kontrata kolektive e RTK-se shqip_13.dochttp://www.rtklive.com/rtk/kontrata_kolektive_13.pdf
 • Kontratat - Share and Discover Knowledge on LinkedIn ...

  Kontratat - Share and Discover Knowledge on LinkedIn ...

  Kontratat 1. KONTRATAT NË BIZNES 2. Burimet e se drejtes se detyrimeve <ul><li>Kontrata e detyrimeve </li></ul><ul><li>Kontrata është burimi kryesor dhe ...http://www.slideshare.net/Menaxherat/kontratat
 • kontrate e punes - free pdf ebook downloads

  kontrate e punes - free pdf ebook downloads

  kontrate e punes at greenbookee.org - Download free pdf files,ebooks and documents of kontrate e puneshttp://www.greenbookee.org/kontrate-e-punes/
 • Revista Elektronike e Aktualitetit Juridik: Kontratë pune ...

  Revista Elektronike e Aktualitetit Juridik: Kontratë pune ...

  Revista Elektronike e Aktualitetit Juridik ("REAJ") ka pёr qёllim t’i ofrojё njё pikёtakim nё internet lexuesve dhe autorёve tё letёrsisё juridike.http://aktualitetijuridik.blogspot.com/2012/05/kontrate-pune-apo-kontrate.html
 • Neni 159 PALËT Neni 160

  Neni 159 PALËT Neni 160

  Neni 159 1) Kontrata kolektive përmban dispozita mbi kushtet e punësimit, lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës, formimin ...http://www.punesimi.info/kontrata/KONTRATA%20KOLEKTIVE%20E%20PUNES.pdf
 • 1. Kontratat - Scribd - Read Unlimited Books

  1. Kontratat - Scribd - Read Unlimited Books

  Ne te drejten e punes kontratat gjejne shprehje ne marredheniet rreth punes, ... Nëse forma nuk respektohet nga subjektet, kontrata është e pavlefshme.https://www.scribd.com/doc/46121571/1-Kontratat

Publicité

Publicité

Nous soutenons